kaydırmalı gömük greftleme

kaydırmalı gömük greftleme İng. sliding inlay grafting

Kırığın üst ucundan kaldırılan uzun bir kortikal şeridin alt parçasından hazırlanan bir yatak içine kaydırılması suretiyle psödo-artroz sahasının köprülenmesi.


kaydırmalı gömük greftleme için benzer kelimeler


kaydırmalı gömük greftleme, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 'm', 'ü', 'k', ' ', 'g', 'r', 'e', 'f', 't', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
kaydırmalı gömük greftleme kelimesinin tersten yazılışı emeltferg kümög ılamrıdyak diziliminde gösterilir.