kaydırmalı çekim

kaydırmalı çekim İng. moving shot, track, tracking shot, tracking shot, travelling (ABD: traveling) shot, dolly shot

Sinema/TV. Kaydırmayla elde edilmiş çekim.


kaydırmalı çekim için benzer kelimeler


kaydırmalı çekim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'y', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
kaydırmalı çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç ılamrıdyak diziliminde gösterilir.