kaza etkinliği

kaza etkinliği İng. accident severity

1. Kaza yüzünden yitirilen zamanın tümü. 2. Kazaların yeğinlik ve önem kertesi.


kaza etkinliği için benzer kelimeler


kaza etkinliği, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'z', 'a', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
kaza etkinliği kelimesinin tersten yazılışı iğilnikte azak diziliminde gösterilir.