kensicil kesim

kensicil kesim Fr. Auto-mutilation

kensicil kesim için benzer kelimeler


kensicil kesim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'n', 's', 'i', 'c', 'i', 'l', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
kensicil kesim kelimesinin tersten yazılışı misek licisnek diziliminde gösterilir.