kimyasal simge

kimyasal simge İng. chemical symbol

C, Al gibi bir öğeyi göstermekte kullanılan harf ya da harfler.


kimyasal simge için benzer kelimeler


kimyasal simge, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'm', 'y', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', şeklindedir.
kimyasal simge kelimesinin tersten yazılışı egmis lasaymik diziliminde gösterilir.