kısa çekim

kısa çekim İng. short shot

Sinema/TV. Uzunluğu, süresi az olan çekim.


kısa çekim için benzer kelimeler


kısa çekim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
kısa çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç asık diziliminde gösterilir.