kısa odaklı mercek

kısa odaklı mercek İng. short focus lens

Sinema/TV. Odak uzunluğu olağandan az olan mercek.


kısa odaklı mercek için benzer kelimeler


kısa odaklı mercek, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'o', 'd', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'e', 'r', 'c', 'e', 'k', şeklindedir.
kısa odaklı mercek kelimesinin tersten yazılışı kecrem ılkado asık diziliminde gösterilir.