değişir odaklı mercek

değişir odaklı mercek Osm. zoom merceği, zoom objektifi, zoom mercek düzeni, foküsü değişebilen objektif, Pan-Cinor

Sinema/TV. Çevirim sırasında odak uzunluğu (dolayısıyla büyültme gücü) belirli sınırlar içinde değişebilen mercek. (Genellikle bu sınır 3:1 ve 20:1 arasında yer alır. Bu çeşit mercekler, bu sınırlar içindeki odak uzunluğu bulunan bütün merceklerin işini görebildiği gibi, optik kaydırmayı da sağlar).


değişir odaklı mercek için benzer kelimeler


değişir odaklı mercek, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', ' ', 'o', 'd', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'e', 'r', 'c', 'e', 'k', şeklindedir.
değişir odaklı mercek kelimesinin tersten yazılışı kecrem ılkado rişiğed diziliminde gösterilir.