değişmez odaklı mercek

değişmez odaklı mercek İng. fixed focus lens

Sinema/TV. 1. Duyarkata belirli uzaklıkta bulunan ve odak uzunluğu hiç değişmeyen mercek. 2. Değişmez odak temeline dayanan, odaklama düzeni bulunmayan mercek çeşidi. (Daha çok özenci sinemasındaki yalınç, ucuz alıcılarda yer alan bu mercekler, belirli bir uzaklıktan sonsuza kadar her alanı aynı seçiklikte verir).


değişmez odaklı mercek için benzer kelimeler


değişmez odaklı mercek, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'z', ' ', 'o', 'd', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'e', 'r', 'c', 'e', 'k', şeklindedir.
değişmez odaklı mercek kelimesinin tersten yazılışı kecrem ılkado zemşiğed diziliminde gösterilir.