yumuşak odaklı mercek

yumuşak odaklı mercek İng. soft focus lens, diffusing lens, diffuser lens

Sinema/TV. Yumuşak odağı sağlayabilen özel mercek.


yumuşak odaklı mercek için benzer kelimeler


yumuşak odaklı mercek, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'u', 'm', 'u', 'ş', 'a', 'k', ' ', 'o', 'd', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'e', 'r', 'c', 'e', 'k', şeklindedir.
yumuşak odaklı mercek kelimesinin tersten yazılışı kecrem ılkado kaşumuy diziliminde gösterilir.