olağan odaklı mercek

olağan odaklı mercek İng. normal lens, normal focal length lens

Sinema/TV. Odak uzunluğu kısa ile uzun arasında yer alan ve konunun, insanın görüşüne yakın görüntüsünü veren mercek.


olağan odaklı mercek için benzer kelimeler


olağan odaklı mercek, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'ğ', 'a', 'n', ' ', 'o', 'd', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'e', 'r', 'c', 'e', 'k', şeklindedir.
olağan odaklı mercek kelimesinin tersten yazılışı kecrem ılkado nağalo diziliminde gösterilir.