geri odaklı mercek

geri odaklı mercek İng. retrofocus lens, inverted telephoto lens

Sinema/TV. Önde ıraksak, arkada yakınsak mercekler, bu ikisi arasında oldukça uzaklık bulunan, böylelikle odak düzlemi, merceğin art yüzünden oldukça geride yer aldığı için araya yansıtıcı örtü ya da ışık bölücü biçmenin girmesini kolaylaştıran bir optik dizge.


geri odaklı mercek için benzer kelimeler


geri odaklı mercek, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'o', 'd', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'e', 'r', 'c', 'e', 'k', şeklindedir.
geri odaklı mercek kelimesinin tersten yazılışı kecrem ılkado ireg diziliminde gösterilir.