uzun odaklı mercek

uzun odaklı mercek İng. long focus lens

Sinema/TV. Uzaktaki konuların yakın görüntülerini elde etmekte kullanılan, odak uzunluğu olağanın üstünde mercek.


uzun odaklı mercek için benzer kelimeler


uzun odaklı mercek, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'u', 'n', ' ', 'o', 'd', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'e', 'r', 'c', 'e', 'k', şeklindedir.
uzun odaklı mercek kelimesinin tersten yazılışı kecrem ılkado nuzu diziliminde gösterilir.