krom-III-klorür

krom-III-klorür İng. chromic chloride

Formülü CrCl3 olan pembemsi menekşe renginde parlayan plakalar halinde, suda az çözünen fakat eser krom-II-klorür varlığında çok kolay çözünen pamuk ve iplik için mordan olarak ve pamuklu basmalarda kullanılan, CrCl3.6H2O şeklinde ise, yeşil veya menekşe plakalar halinde bir tuz.


krom-III-klorür için benzer kelimeler


krom-III-klorür, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'o', 'm', '-', 'I', 'I', 'I', '-', 'k', 'l', 'o', 'r', 'ü', 'r', şeklindedir.
krom-III-klorür kelimesinin tersten yazılışı rürolk-III-mork diziliminde gösterilir.