kursağı dar

kursağı dar

Tahammülü kıt, çabuk kızan


kursağı dar için benzer kelimeler


kursağı dar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', 's', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
kursağı dar kelimesinin tersten yazılışı rad ığasruk diziliminde gösterilir.