millî iktisat

millî iktisat, -dı

a. Ulusal ekonomi.


millî iktisat için benzer kelimeler


millî iktisat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'l', 'l', 'î', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 't', şeklindedir.
millî iktisat kelimesinin tersten yazılışı tasitki îllim diziliminde gösterilir.