nil mavisi

nil mavisi İng. Nile blue

Kapalı formülü C20H19ON3, mol kütlesi 317,4g olan suda çözünmeyen, asidik ortamda rengi sarı, bazik ortamda rengi mavi olan, bir pH indikatörü olarak kullanılan ,mavi renkli anilin boyar madde,


nil mavisi için benzer kelimeler


nil mavisi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'l', ' ', 'm', 'a', 'v', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
nil mavisi kelimesinin tersten yazılışı isivam lin diziliminde gösterilir.