olumsuz alındılama

olumsuz alındılama İng. negative acknowledgement

olumsuz alındılama için benzer kelimeler


olumsuz alındılama, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'u', 'm', 's', 'u', 'z', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
olumsuz alındılama kelimesinin tersten yazılışı amalıdnıla zusmulo diziliminde gösterilir.