olumsuz alacak

olumsuz alacak İng. irrecouvrable

Alınması, ele geçirilmesi olumsuz alacak.


olumsuz alacak için benzer kelimeler


olumsuz alacak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'u', 'm', 's', 'u', 'z', ' ', 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'k', şeklindedir.
olumsuz alacak kelimesinin tersten yazılışı kacala zusmulo diziliminde gösterilir.