olumsuz cümle

olumsuz cümle

a. db. Yüklemi olumsuzluk kavramı veren cümle, olumsuz tümce: Çocuk hasta değilmiş. Parası yok. Gelmezseniz biz de gitmeyiz gibi.


olumsuz cümle İng. negative sentence

Yüklemi olumsuz yargı bildiren cümle. Fiil cümlesinin olumsuzu -mA- olumsuzluk ekiyle, ad cümlesinin olumsuzu değil kelimesiyle kurulur: Kamaranın alt salonunda yemekten sonra, bizden başka kimse kalmamıştı (Ö. Seyfettin, Bomba, s. 212). Şaka etmiyorum, yavrum, bu adlar Türkçe değil (Ö. Seyfettin, Bomba: Primo Türk çocuğu I, s. 42). Bir daha Vezirhanındaki bu zavallı bekâr odasının önünden bile geçmeyeceğim (R. N. Güntekin, Acımak, s. 45). Babası o koca izinden sonra hiç gelmedi (T. Buğra, Yağmur Beklerken, s. 31). Bizim gibi yaşamadıkça, rakipliğinizin haklılığını kabul edemem (F. R. Atay, Gezerek Gördüklerim: İngiliz İmparatorluğu, s. 48). Pervin ondan gözlerini ayırmıyordu (P. Safa, Şimşek, s. 197). Burada ferdiyetle şahsiyeti birbirine arıştıranların ezelî hatasına düşmeyelim (P. Safa, Mazmazel Noraliya'nın Koltuğu, s. 193). Hiç bir ses bu kadar sıcak, bu kadar derin olamazdı (T. Buğra, İbişin Rüyası, s. 200). Yedi senedir bu sokaktan gayri İstanbul şehrinde bir yere gitmedim (S. F. Abasıyanık, Bütün Eserleri, s. 142). Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem; Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım (M. Âkif Ersoy, Safahat. I, kitap, s. 3).


olumsuz cümle

Azerbaycan Türkçesi: inkar cümläsi; Türkmen Türkçesi: inkäär edici sözlem; Gagauz Türkçesi:inkâr cümlä; Özbek Türkçesi: inkór gap; Uygur Türkçesi: boluşsiz cümlä; Tatar Türkçesi: inkâr cömlä;Başkurt Türkçesi: yuqlıq höyläm; Kmk: şokluk cumla ~ inkârlık cumla; Krç.-Malk.:ugaylawçu (ogaylawçu) aytım; Nogay Türkçesi: yoklık yıyma; Kazak Türkçesi: bolımsız söylem; Kırgız Türkçesi: taňgıç süylöm; Alt:: toktodulu ermek; Hakas Türkçesi: ittîrbes predlojeniye; Tuva Türkçesi: pa'dıtkavas tomak; Şor Türkçesi: çagdabas erbek; Rusça: otritsatelnoye predlojeniye


olumsuz cümle için benzer kelimeler


olumsuz cümle, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'u', 'm', 's', 'u', 'z', ' ', 'c', 'ü', 'm', 'l', 'e', şeklindedir.
olumsuz cümle kelimesinin tersten yazılışı elmüc zusmulo diziliminde gösterilir.