ortadamaksıl abanık

ortadamaksıl abanık

bk. Doruksal abanık.


ortadamaksıl abanık Fr. consonne cacuminale, cérébrale ou médiopalatale

Dilin orta damağa abanmasıyla çıkan abanık.


ortadamaksıl abanık için benzer kelimeler


ortadamaksıl abanık, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', 'd', 'a', 'm', 'a', 'k', 's', 'ı', 'l', ' ', 'a', 'b', 'a', 'n', 'ı', 'k', şeklindedir.
ortadamaksıl abanık kelimesinin tersten yazılışı kınaba lıskamadatro diziliminde gösterilir.