post

post Far. p°st

a. 1. Tüylü hayvan derisi: “Belinde ince bir ceylan postu, sırtında ağaç liflerinden örülmüş kaba bir atkı vardı.” -A. H. Müftüoğlu. 2. mec. ve esk. Tarikatlarda şeyhlik makamı: Hacı Bektaş postu. 3. mec. Makam: “Kiminin meselesi geçim, kiminin seçim, kiminin post.” -O. V. Kanık. 4. Bazı deyimlerde “can” anlamında kullanılan bir söz.


post

Şişman, tembel.


post

Biçilmiş otların tırmıkla toplanmış durumu.


post

Seccade.

< Far. pust) post


post İng. hide

Herhangi bir hayvanın işlenmiş ya da işlenmemiş olan derisi.


post

Yunanca sonra anlamına gelen ön ek.


post Fr. peau

(biyoloji)


post İng. pelt

Yapağı içeren koyun derisi.


post İng. hide

Herhangi bir hayvanın, işlenmiş ya da işlenmemiş olarak derisi.


post için benzer kelimeler


post, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 's', 't', şeklindedir.
post kelimesinin tersten yazılışı tsop diziliminde gösterilir.