pozitif çarpık dağılım

pozitif çarpık dağılım İng. positively skewed distribution

pozitif çarpık dağılım için benzer kelimeler


pozitif çarpık dağılım, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'z', 'i', 't', 'i', 'f', ' ', 'ç', 'a', 'r', 'p', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
pozitif çarpık dağılım kelimesinin tersten yazılışı mılığad kıpraç fitizop diziliminde gösterilir.