talihi yaver gitmek

talihi yaver gitmek

talihi iyi olmak, işi yolunda gitmek: “Her devirde talihi yaver gitmiş birisiydi.” -S. F. Abasıyanık.


talihi yaver gitmek için benzer kelimeler


talihi yaver gitmek, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'l', 'i', 'h', 'i', ' ', 'y', 'a', 'v', 'e', 'r', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
talihi yaver gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig revay ihilat diziliminde gösterilir.