tam yansıma açısı

tam yansıma açısı Fr. angle de réfraction limite

(fizik)


tam yansıma açısı için benzer kelimeler


tam yansıma açısı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'm', ' ', 'y', 'a', 'n', 's', 'ı', 'm', 'a', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
tam yansıma açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça amısnay mat diziliminde gösterilir.