tetraenoik yağ asidi

tetraenoik yağ asidi İng. tetraenoic fatty acid

Dört çift bağ içeren yağ asidi.


tetraenoik yağ asidi için benzer kelimeler


tetraenoik yağ asidi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 't', 'r', 'a', 'e', 'n', 'o', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'a', 's', 'i', 'd', 'i', şeklindedir.
tetraenoik yağ asidi kelimesinin tersten yazılışı idisa ğay kioneartet diziliminde gösterilir.