Trichomonas foetus

Trichomonas foetus

Sığırların genital sisteminde parazitlenerek sığır trikomoniozisi adı verilen veneral hastalığa neden olan, boğalardan ineklere çiftleşme yoluyla bulaşan veya suni tohumlama yoluyla bulaşan, gebeliğin erken dönemlerinde yavru atma, piyometra ve kısırlığa neden olan üç adet anteriyor kamçıya sahip paraziter protozoa türü, Tritrichomonas foetus.


Trichomonas foetus için benzer kelimeler


Trichomonas foetus, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, T harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'T', 'r', 'i', 'c', 'h', 'o', 'm', 'o', 'n', 'a', 's', ' ', 'f', 'o', 'e', 't', 'u', 's', şeklindedir.
Trichomonas foetus kelimesinin tersten yazılışı suteof sanomohcirT diziliminde gösterilir.