Trichomonas gallinarum

Trichomonas gallinarum

Tavuk, hindi ve diğer evcil kanatlıların alt sindirim siteminde parazitlenen, bazen ölümcül olabilen kanatlı trikomoniozisi adlı hastalığa, sekum ve karaciğerde lezyonlara, iştahsızlık, ishal, canlı ağırlık kaybı gibi semptomlara neden olan dört ön kamçıya sahip tür.


Trichomonas gallinarum için benzer kelimeler


Trichomonas gallinarum, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, T harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'T', 'r', 'i', 'c', 'h', 'o', 'm', 'o', 'n', 'a', 's', ' ', 'g', 'a', 'l', 'l', 'i', 'n', 'a', 'r', 'u', 'm', şeklindedir.
Trichomonas gallinarum kelimesinin tersten yazılışı muranillag sanomohcirT diziliminde gösterilir.