Trichomonas hominis

Trichomonas hominis

İnsanların sindirim siteminde bulunan ve apatojen olarak kabul edilen, enterik kamçılıların en yaygını.


Trichomonas hominis için benzer kelimeler


Trichomonas hominis, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, T harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'T', 'r', 'i', 'c', 'h', 'o', 'm', 'o', 'n', 'a', 's', ' ', 'h', 'o', 'm', 'i', 'n', 'i', 's', şeklindedir.
Trichomonas hominis kelimesinin tersten yazılışı sinimoh sanomohcirT diziliminde gösterilir.