turna gözü

turna gözü

Pek sâfi, pek duru.


turna gözü için benzer kelimeler


turna gözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 'r', 'n', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
turna gözü kelimesinin tersten yazılışı üzög anrut diziliminde gösterilir.