uzun derece

uzun derece

bk. Almaşım derecesi.


uzun derece için benzer kelimeler


uzun derece, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'u', 'n', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', şeklindedir.
uzun derece kelimesinin tersten yazılışı ecered nuzu diziliminde gösterilir.