yağlıboya resim

yağlıboya resim İng. picture

(Resim) Yağlıboya ile yapılmış resim. a. bk. tablo.


yağlıboya resim için benzer kelimeler


yağlıboya resim, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', 'b', 'o', 'y', 'a', ' ', 'r', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
yağlıboya resim kelimesinin tersten yazılışı miser ayobılğay diziliminde gösterilir.