yalın isim

yalın isim, -smi

a. db. Yalın ad.


yalın isim

Azerbaycan Türkçesi: ismin adlig halı; Türkmen Türkçesi: baş düşümde gelen söz; Gagauz Türkçesi:temel halda adlık; Özbek Türkçesi: bóş kelişikdagi ót; Uygur Türkçesi: baş keliştiki tüp isim; Tatar Türkçesi: baş kileştäge isem; Başkurt Türkçesi: töp kileştäge isem; Kmk: atnı baş geliş forması;Krç.-Malk.: baş boluşda at; Nogay Türkçesi: bas kelîstegî at; Kazak Türkçesi: ataw septigindegiesim; Kırgız Türkçesi: atooç cöndömösündögü söz; Alt:: tözööçi kubultkışta adalgış;Hakas Türkçesi: adalgı padejte turçathan sös; Tuva Türkçesi: adaanmn padejinde çüve adı; Rusça: imya v osnovnom padeje


yalın isim için benzer kelimeler


yalın isim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'l', 'ı', 'n', ' ', 'i', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
yalın isim kelimesinin tersten yazılışı misi nılay diziliminde gösterilir.