yan yana

yan yana

sf. 1. Birbirinin yanında olan: “Burada, yan yana iki odamız vardı.” -A. Kutlu. 2. zf. Biri ötekinin yanında olarak: “Hiçbir yerde yan yana gelmedik.” -A. Ağaoğlu.


yan yana İng. side by side

yan yana için benzer kelimeler


yan yana, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', ' ', 'y', 'a', 'n', 'a', şeklindedir.
yan yana kelimesinin tersten yazılışı anay nay diziliminde gösterilir.