yan yana sağım tesisi

yan yana sağım tesisi İng. side-by-side parlours, abreast parlours

Paralel sağım tesisi.


yan yana sağım tesisi için benzer kelimeler


yan yana sağım tesisi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', ' ', 'y', 'a', 'n', 'a', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', ' ', 't', 'e', 's', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
yan yana sağım tesisi kelimesinin tersten yazılışı isiset mığas anay nay diziliminde gösterilir.