yana dayanmalı aşma (çemberleme)

yana dayanmalı aşma (çemberleme) İng. cartwheel

Ayakta açık duruştan kolların ve gövdenin ters yana savrulmasından alınan hızla, el ve ayakların sıralı yere gelmesiyle vücudun derinliğine ekseninde yana doğru tam çarklar yapma.


yana dayanmalı aşma (çemberleme) için benzer kelimeler


yana dayanmalı aşma (çemberleme), 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'a', ' ', 'd', 'a', 'y', 'a', 'n', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'a', 'ş', 'm', 'a', ' ', '(', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', ')', şeklindedir.
yana dayanmalı aşma (çemberleme) kelimesinin tersten yazılışı )emelrebmeç( amşa ılamnayad anay diziliminde gösterilir.