yanağı-keseli sincap

yanağı-keseli sincap İng. Siberian chipmunk

(Eutamias asiaticus), Kemiriciler (Rodentia) takımının sincapgiller (Sciuridade) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 15, kuyruğu 10 cm. Postu beğenilir. Kuzey Asyada yaşar.


yanağı-keseli sincap için benzer kelimeler


yanağı-keseli sincap, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', '-', 'k', 'e', 's', 'e', 'l', 'i', ' ', 's', 'i', 'n', 'c', 'a', 'p', şeklindedir.
yanağı-keseli sincap kelimesinin tersten yazılışı pacnis ilesek-ığanay diziliminde gösterilir.