yanaşık eşdeğerlilik

yanaşık eşdeğerlilik İng. asymptotic equivalence

yanaşık eşdeğerlilik için benzer kelimeler


yanaşık eşdeğerlilik, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'a', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
yanaşık eşdeğerlilik kelimesinin tersten yazılışı kililreğedşe kışanay diziliminde gösterilir.