yanlı beşerleme

yanlı beşerleme Osm. tahmis-i mutarraf

bk. beşerleme.


yanlı beşerleme için benzer kelimeler


yanlı beşerleme, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'e', 'ş', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
yanlı beşerleme kelimesinin tersten yazılışı emelreşeb ılnay diziliminde gösterilir.