yansı

yansı

a. 1. Bilgisayar veya tepegözle hazırlanan saydamın yansıtılmasıyla perdede ortaya çıkan görüntü. 2. Akis: “Yüzümün durgun sudaki yansısına eğildim.” -İ. Aral. 3. fiz. Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs. 4. biy. Tepke.


yansı Fr. İmitation
yansı

1. Ters yanıt. 2. Aksi, ters (kimse için).


yansı

Koyun, keçi gibi hayvanlarda bulunan, kene cinsinden bir böcek.


yansı

bk. refleks


yansı İng. mirror
yansı

bk. yansıma


yansı Osm. fi'l-i mün'akis

refleks (biyoloji)


yansı İng. reflex

(karşılık,refleks), (Lat. reflectere = geri dönmek): Bir uyartıya verilen cevap. Alınan uyartı sonucunda meydana gelen impulsu beyine iletmeksizin verilen cevap.


yansı için benzer kelimeler


yansı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 's', 'ı', şeklindedir.
yansı kelimesinin tersten yazılışı ısnay diziliminde gösterilir.