yansımölçer

yansımölçer İng. reflectometer

Yansımayla ilgili büyüklükleri ölçmeye yarayan aygıt.


yansımölçer İng. reflectometer

optik, aydınlatma: Yansımayla ilgili büyüklükleri ölçmeye yarayan aygıt.


yansımölçer, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 's', 'ı', 'm', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', şeklindedir.
yansımölçer kelimesinin tersten yazılışı reçlömısnay diziliminde gösterilir.