yansıtırlık

yansıtırlık İng. reflectivity

Bir yüzeyden yansıyan ışınını yeğinliğinin gelen toplam yeğinliğe oranı.


yansıtırlık, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 's', 'ı', 't', 'ı', 'r', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
yansıtırlık kelimesinin tersten yazılışı kılrıtısnay diziliminde gösterilir.