yansız dönüşül bolgs

yansız dönüşül bolgs İng. unbiassed critical region

(İstatistiksel sınamalar) İkinci tür yanılgı olasılığının birinci tür yanılgı olasılığından küçük olduğu bölge. ay. bk. A türü bölge, B türü bölge, C türü bölge, D türü bölge.


yansız dönüşül bolgs için benzer kelimeler


yansız dönüşül bolgs, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 's', 'ı', 'z', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', 'l', ' ', 'b', 'o', 'l', 'g', 's', şeklindedir.
yansız dönüşül bolgs kelimesinin tersten yazılışı sglob lüşünöd zısnay diziliminde gösterilir.