yansız üretim etkisi

yansız üretim etkisi İng. neutral production effect

Dışalımı ikame eden mallar ile dışsatım malları sunumunun büyüme ile aynı oranda artış göstermesi, diğer bir deyişle dış ticaret hadlerinin iktisadi büyümeden etkilenmediği durum.


yansız üretim etkisi için benzer kelimeler


yansız üretim etkisi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', 's', 'ı', 'z', ' ', 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
yansız üretim etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte miterü zısnay diziliminde gösterilir.