yapmacık fiili

yapmacık fiili

bk. Karmaşık fiil.


yapmacık fiili için benzer kelimeler


yapmacık fiili, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'p', 'm', 'a', 'c', 'ı', 'k', ' ', 'f', 'i', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
yapmacık fiili kelimesinin tersten yazılışı iliif kıcampay diziliminde gösterilir.