yapmacık görünümü

yapmacık görünümü

a. db. Gerçekte yapıldığı hâlde yapılmamış gibi bir izlenim veren görünüm: Anlamamış görünmek. Görmezlikten gelmek.


yapmacık görünümü İng. simulative

(Derleme.. yapmacıklı fiil, yapmacık fiili) Gerçekte yapıldığı halde yapılmamış gibi bir izlenim veren görünüm: Anlamamış görünmek, görmemezlikten (görmezlikten) gelmek, görmemezliğe gelmek vb.


yapmacık görünümü için benzer kelimeler


yapmacık görünümü, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'p', 'm', 'a', 'c', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
yapmacık görünümü kelimesinin tersten yazılışı ümünürög kıcampay diziliminde gösterilir.