yapmacık

yapmacık

sf. İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, sahte, suni, zahirî, sofistike: “Köylülerden kapma biraz yapmacık bir safiyetle konuşuyordu.” -S. F. Abasıyanık.


yapmacık Fr. İmitation
yapmacık Fr. manière

(Resim, Heykel) Resim ve heykel sanatlarında içtenlikten uzak, yapmacıklı çalışma.


yapmacık Alm. gehünsteltes Spiel

Doğal olmayan oyun yöntemi. Bir oyuncunun, rolünü doğal ve inandırıcı bir rahatlıkla oynayacak yerde ona gereksiz ve aşırı jestler katması.


yapmacık Osm. tasannu

Sözde, yazıda içtenlikten uzak, doğala benzemeyen duygulanma gösterileri.


yapmacık için benzer kelimeler


yapmacık, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'p', 'm', 'a', 'c', 'ı', 'k', şeklindedir.
yapmacık kelimesinin tersten yazılışı kıcampay diziliminde gösterilir.