zaman bildirimi

zaman bildirimi İng. time signal

Gözlemevlerinin saat ayarı için saniye ve dakika başlarında verdikleri kesik seslerden her biri.


zaman bildirimi için benzer kelimeler


zaman bildirimi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'b', 'i', 'l', 'd', 'i', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
zaman bildirimi kelimesinin tersten yazılışı imiridlib namaz diziliminde gösterilir.