zaman damgası

zaman damgası İng. time stamp

zaman damgası için benzer kelimeler


zaman damgası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'd', 'a', 'm', 'g', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
zaman damgası kelimesinin tersten yazılışı ısagmad namaz diziliminde gösterilir.