zaman faydası

zaman faydası İng. time utility

Gereksinimlerin kendilerini tekrarlama özelliği nedeniyle bir ürünün depolanarak gereksinim duyulduğu zamanda piyasaya sürülmesi yoluyla gerçekleştirilen üretim.


zaman faydası için benzer kelimeler


zaman faydası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'f', 'a', 'y', 'd', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
zaman faydası kelimesinin tersten yazılışı ısadyaf namaz diziliminde gösterilir.